Gaz Yıkama Sistemleri

Kimyasal Gaz Yıkama Sistemleri

Daha temiz hava, daha sağlıklı bir gelecek

Sürdürülebilir endüstriler için gaz yıkayıcı sistemleri

Temiz Hava ve Temiz bir Nefes

Temiz ortamlar için güçlü yıkayıcı sistemleri

Bugünü Temizler

Yarını Korur

Gaz Yıkama Sistemleri

Kimyasal Gaz Yıkama Sistemleri

Endüstriyel tesis ve işletmelerin faaliyetlerinden kaynaklanan zararlı gazlar ve kokular insan ve çevre sağlığı için büyük tehdit oluşturmaktadır. Çevremizi bu zararlı maddelerden korumak için bazı sistemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda kurulan gaz arıtma sistemleri çevre güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bu sistem, egzozdan çıkan asidik gazları gökyüzüne salınmadan önce arındırarak asit yağmuru oluşumunu engeller.

Yıkayıcı, yüksek sıcaklıktaki akışları ve çok nemli akışları işleyebilir. Ayrıca daha küçük alan gereksinimleri sağlar. Bazı durumlarda, yıkayıcılar mevcut ekipmana sonradan takılabilir. Ayrıca ısıtılan gazların soğutulmasını da sağlayabilirler. Diğer ekipmanlara göre daha yüksek kükürt giderme kapasitesine sahip olan gaz yıkayıcının satın alma maliyeti düşüktür. Isıtılmış gazları soğutabilir ve yüksek derecede aşındırıcı gazları ve tozu nötralize edebilir. Isıtılmış gazları soğutabilir ve yüksek derecede aşındırıcı gazları ve tozu nötralize edebilir.

Gaz Yıkama Sistemleri

Endüstriler için gelişmiş gaz ve partikül temizleme sistemleri

Çevreyi korumak için gaz yıkama sistemlerini kullanın

Endüstriyel tesisler ve işletmeler ekonomik büyüme ve teknolojik gelişmeleri yönlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, bu varlıkların faaliyetleri genellikle atmosfere zararlı gazlar ve kokular salar ve insan sağlığı ve çevre için önemli riskler oluşturmaktadır.
Nasıl çalıştığını görün

Gaz Yıkama Sistemleri 2

Neden Islak Scrubber Seçmelisiniz?

 • Yüksek sıcaklık akışı ve çok nemli akışları idare edebilir
 • Daha küçük alanı gereksinimleri
 • Geçerli ekipman içine entegre edilebilir (bazı durumlarda)
 • Isıtılmış gazların soğutulması sağlar
 • Diğer teçhizat seçeneklerden daha yüksek kükürt dioksit çıkarma yetenekleri
 • Satın alma maliyeti düşük
 • Tek bir ünitede gaz ve parçacıkların kaldırabilir
 • Yüksek korozif gazlar ve tozları etkisiz hale getirmek
 • Isı azaltma seçeneklerinin kullanımıyla sıcaklık sınırı yoktur
 • Uygun şekilde tasarlandığında ve çalıştırıldığında, çok az patlama riski ile son derece yanıcı tozları işleyebilir
 • Müşteri talebine bağlı olarak IoT eklenebilir
 • Belirli çıktılara ve uygulamalara dayalı olarak, genellikle maliyette bir azalmaya izin veren çeşitli özelleştirilebilir seçenekler
 • RACT, BACT ve LAER için tüm EPA gereksinimlerini karşılayan tehlikeli gazların %99'undan fazlasını ortadan kaldırır
Gaz Yıkama Sistemleri 3

Bu Endüstrilerde Yaygın Olarak Kullanılır:

Amonyak
Klor
Hidroklorik Asit
Klorlu Silanlar
Kükürt Oksitler
Azot Oksitler
Hidrojen Sülfit
Bor Triflorür
Aminler
Asfalt İşleme
İlaç
Petrol & Gaz
Atık Gömme ve Biyogaz
Tekstil İşleme
Zift sökücü
Pişirme Fırınları
Vinil İmalat
Asit Sis Kontrol
Gübre İmalatı
Atık Su Arıtma
Çelik İşleme
Elektronik
Gıda İşleme
Kakao İşleme
Nükleer Atık Filtrasyon
Baskı
Değerli Metal Kurtarma
Ahşap Ürünler

Gaz Yıkama Sistemleri 4
Gaz Yıkama Sistemleri 5

Temiz Hava Sağlıklı Bir Yaşamın Temelidir

Çalışma prensibi atık gazları raschig halkaları altında yıkamak olan gaz arıtma sisteminde gazların sıvılar tarafından emilmesi prensibi uygulanmaktadır.

Arıtılması amaçlanan gaz emiş fanı ile ortamdan alınır ve raschig halkalarından yukarı çıkmaya zorlanır.

Yerçekimi kuvveti ve sprinkler sistemi sayesinde aşağı inen su ve bu halkalarda karşılaşan gaz parçalanarak sıvı fazda olabildiğince fazla yüzeyle karşılaşır. Böylece "temizleyici" bacadan çıkan gazlar zararlı içeriklerden arındırılmış olur. Ancak kalan sıvı aside dönüşmüştür ve oldukça aşındırıcıdır.

Bu durumda asidik olan sıvı fazın pH değeri çevrim sırasında dozlama sistemi ile bazik veya nötr olacak şekilde yükseltilir. Böylece sistemin dayanıklılığının arttırılması ve gaz absorpsiyon işleminde sıvı fazın doygunluğunun azaltılması amaçlanmaktadır.

Gaz Yıkama Sistem Modelleri

Islak Gaz Yıkama

Kimyasal gaz yıkama için yıkayıcı sistemleri ile çevrenin korunması.

Bio Gaz Yıkama

Etkili gaz ve koku temizlemesi için biyolojik emilim

Kuru Gaz Yıkama

Gazların filtrelerden geçmesine izin veren bir sistem

Baca Gazı Kükürt Giderme

Baca Gazı Kükürt Giderme sistemi önemli bir çözümdür

One of a Kind Fabrication Facility

ERGIL is a leading expert in fabrication of custom process equipment, storage tanks, pressure vessels and heat exchangers with the highest quality standards of design, material, fabrication and installation.

We offer in-house custom production including design, fabrication and installation of carbon steel, stainless steel, aluminum and exotic alloys in our 38,000 m² manufacturing facility located at Mersin on the Mediterranean coast of Turkey.

News, Events & Case Studies

Dive into a World of Knowledge and Insight: Explore Our News, Events, Articles, and Case Studies!

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

Uzun vadeli, sürdürülebilir hedeflere odaklandık.

Gaz Yıkayıcı Sistemleri SSS'LERİ

Scrubber sistemi, ayrıca hava scrubber veya gaz scrubber olarak da bilinir, endüstriyel egzoz gazları veya baca gazlarından kirleticileri çıkarmak için tasarlanmış bir hava kirliliği kontrol cihazıdır. Güç üretimi, kimyasal işleme, petrol ve gaz ve imalat dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.

Bir yıkayıcı sisteminin birincil işlevi, partikül madde, kükürt dioksit (SO2), nitrojen oksitler (NOx), uçucu organik bileşikler (VOC'ler) ve diğer tehlikeli gazlar gibi zararlı kirleticileri egzoz akışından atmosfere salınmadan önce uzaklaştırmaktır. Yıkayıcı sistemleri, bu kirleticileri yakalayıp nötralize ederek çevresel etkiyi en aza indirmeye ve emisyon düzenlemelerine uygunluğu sağlamaya yardımcı olur.
Islak yıkayıcılar, kuru yıkayıcılar ve hibrit yıkayıcılar dahil olmak üzere her biri belirli kirleticilere ve uygulama gereksinimlerine göre uyarlanmış farklı tipte yıkayıcı sistemleri mevcuttur. Islak yıkayıcılar sıvı bazlı prosesler kullanırken, kuru yıkayıcılar kirleticileri uzaklaştırmak için kuru sorbentler veya adsorbanlar kullanır. Hibrit yıkayıcılar, gelişmiş kirletici madde giderme verimliliği için hem ıslak hem de kuru teknolojileri birleştirir.

Yıkayıcı sistemlerinin faydaları çok yönlüdür. Endüstriyel emisyonlardan zararlı maddeleri uzaklaştırarak hava kirliliğini azaltmaya, hava kalitesini iyileştirmeye ve insan sağlığını korumaya yardımcı olurlar. Ek olarak, yıkayıcı sistemleri asit yağmuru, duman oluşumu ve kirletici madde salınımı ile ilgili diğer çevresel kaygıların önlenmesine yardımcı olabilir.

ERGİL, endüstriyel gaz yıkayıcı sistemleri üreticisi olarak hava kirliliği kontrolü için güvenilir ve verimli çözümler sunmaktadır. Yıkayıcı sistemlerimiz katı emisyon standartlarını karşılayacak, çeşitli kirleticiler için yüksek temizleme verimliliği sağlayacak ve uzun vadeli operasyonel güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. ERGİL'in çevresel sürdürülebilirliğe olan uzmanlığı ve taahhüdü ile endüstriler, operasyonlarının hava kalitesi üzerindeki etkisini etkili bir şekilde azaltabilir.

Hava kirliliğini kontrol etmek için çeşitli endüstrilerde kullanılan birkaç farklı yıkayıcı sistemi vardır. Yıkayıcı sisteminin seçimi, uzaklaştırılacak spesifik kirleticilere ve işletme gerekliliklerine bağlıdır. İşte bazı yaygın türler:

Islak Yıkayıcılar: Islak yıkayıcılar, kirleticileri gaz akışından çıkarmak için bir sıvı (genellikle su veya kimyasal bir çözelti) kullanır. Partikül maddeleri ve kükürt dioksit (SO2) ve hidrojen klorür (HCl) gibi gazları gidermek için etkilidirler. Örnekler arasında Venturi yıkayıcılar, dolgulu yatak yıkayıcılar ve püskürtme kuleleri yer alır.

Kuru Yıkayıcılar: Kuru yıkayıcılar, gaz akışından kirleticileri yakalamak için kuru emici maddeler veya adsorbanlar kullanır. Genellikle kükürt oksitler (SOx) ve asit sisleri gibi asit gazlarını gidermek için kullanılırlar. Kuru yıkayıcılar genellikle su mevcudiyeti sınırlı olduğunda veya ıslak temizlemenin yan ürünleri istenmediğinde kullanılır. Örnekler arasında kuru kireç yıkayıcılar, kuru sodyum bikarbonat yıkayıcılar ve kuru aktif karbon sistemleri yer alır.

Elektrostatik Filtreler (ESP'ler): ESP'ler, gaz akışından partikül maddeyi yakalamak ve çıkarmak için elektrostatik bir yük kullanır. Özellikle ince partiküllerin toplanmasında etkilidirler ve yüksek hacimli gaz akımlarını işleyebilirler. ESP'ler genellikle enerji santrallerinde ve endüstriyel kazanlarda kullanılır.

Kumaş Filtreler (Torbalar): Kumaş filtreler veya torbalar, gaz akışından partikül maddeyi yakalamak için kumaş filtre torbaları kullanır. İnce partikülleri yakalamak için uygundurlar ve yüksek sıcaklıktaki gaz akımlarını işleyebilirler. Torbahaneler, çimento, çelik ve asfalt üretimi gibi endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Spesifik Kirleticiler için Yıkayıcı Sistemleri: Belirli temizleyici sistemler, belirli kirleticilerin uzaklaştırılması için özel olarak tasarlanmıştır. Örneğin, hidrojen sülfit (H2S) ve klor (Cl2) gibi asidik gazları uzaklaştırmak için asit gazı yıkayıcılar kullanılır. Amonyak (NH3) emisyonlarını yakalamak için amonyak yıkayıcılar kullanılır. Cıva yıkayıcılar, cıvayı baca gazlarından uzaklaştırmak için kullanılır.

Her yıkayıcı sisteminin avantajları ve sınırlamaları vardır ve seçim, kirletici özellikleri, arıtılacak gaz hacmi, alan mevcudiyeti ve yasal uyumluluk gereklilikleri gibi faktörlere bağlıdır. ERGİL gibi uzmanlara danışmak, belirli endüstriyel uygulamalar için en uygun yıkayıcı sisteminin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Yıkayıcılar, kirletici içeren hava emisyonları üreten çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yıkayıcı sistemlerini yaygın olarak kullanan endüstrilerden bazıları şunlardır:

Enerji Üretimi: Kömür yakıtlı, doğal gaz ve biyokütle santralleri de dahil olmak üzere enerji santralleri, baca gazlarından kükürt dioksit (SO2), nitrojen oksitler (NOx) ve partikül madde gibi kirleticileri gidermek için genellikle yıkayıcılar kullanır.

Petrol Rafinerileri: Rafineriler, kükürt geri kazanım üniteleri (SRU'lar), sıvı katalitik parçalama üniteleri (FCCU'lar) ve koklaştırma üniteleri gibi çeşitli proses ünitelerinden kaynaklanan emisyonları kontrol etmek için yıkayıcılar kullanır.

Kimyasal Üretim: Petrokimyasallar, farmasötikler ve özel kimyasallar dahil olmak üzere kimyasal üretimle ilgili endüstriler, tehlikeli gazların ve uçucu organik bileşiklerin (VOC'ler) salınımını azaltmak için yıkayıcılar kullanır.

Çelik ve Metal İşleme: Yıkayıcılar, üretim süreçleri sırasında oluşan partikül maddeleri, ağır metalleri ve diğer kirleticileri yakalamak ve çıkarmak için çelik fabrikalarında, dökümhanelerde ve metal işleme tesislerinde kullanılır.

Selüloz ve Kağıt Değirmenleri: Yıkayıcı sistemleri, kazanlar, fırınlar ve kağıt hamuru sindiriciler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen emisyonları kontrol etmek için kağıt hamuru ve kağıt üretiminde kullanılır.

Atık Yakma: Atıktan enerji tesisleri ve belediye katı atık yakma fırınları, asit gazları (örn. hidroklorik asit, sülfürik asit), ağır metaller ve dioksinler/furanlar gibi kirleticileri egzoz gazlarından uzaklaştırmak için yıkayıcılar kullanır.

Petrokimya ve Rafinaj: Petrokimya üretimi ve ham petrolün rafine edilmesiyle ilgili tesisler, katalitik krakerler, hidrokrakerler ve kükürt geri kazanım üniteleri gibi çeşitli birimlerden gelen emisyonları kontrol etmek için yıkayıcılar kullanır.

Farmasötik ve Biyoteknoloji: Yıkayıcılar, solvent geri kazanımı, kurutma ve kimyasal reaksiyonlar dahil olmak üzere farmasötik üretim süreçlerinden kaynaklanan emisyonların kontrolünde rol oynar.

Hakkımızda daha fazla bilgi edinin

Çalışanlarımız bizim en büyük varlığımızdır ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmanın tek yolu yeniliği teşvik eden doğru iş sistemlerine yatırım yapmaktan geçer.