Gaz Yıkama / Scrubber Sistemleri 30

Gaz Yıkama / Scrubber Sistemleri

Ergil - Endüstriyel Bacı Gazı Yıkama / Scrubber Sistemleri hakkında detaylı sunumla ile birlikte düzenlediğimiz bu Webinarda Atmosfere salınan gazların doğaya ve çevreye verdiği zararlara dikkat çekeceğiz ve günümüz teknolojileri ile nasıl çözümler getirilebileceğini konuştuk. Özellikle son yıllarda yurtdışında regülasyonlarla desteklenen Scrubber Sistemlerini detaylıca inceledik.

Endüstriyel firmaların deşarj ettiği gazlara ait, Türkiye'deki yasal düzenlemeler, kirleticilerin atmosfere yaydığı koku, is, toz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları ve bunların sürdürülebilir olarak nasıl temizlenebilir olduklarını tartıştık.

RSVP

Fill the form to get notified about our upcoming webinars!